Testy dla firm

TGLS zajmuje się kompleksowym badaniem kompetencji językowych pracowników firm. Prowadzimy testy językowe dla międzynarodowych korporacji, instytucji i lokalnych firm dla których kompetencje językowe pracowników są niezbędne do pracy. Testy w niezależny i obiektywny sposób przedstawiają pracodawcy poziom zaawansowania językowego jego pracowników w rozbiciu na poszczególne sprawności językowe. Dlaczego warto? Czytaj więcej

Znak jakości dla instytucji szkoleniowych

Poziomy sprawności językowej wg Rady Europy

Wszystkie certyfikaty TGLS są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Opisują każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy. Ściągnij PDF »

TGLS i EuroPass

Certyfikat TGLS jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.