Bardzo miło mi poinformować że dobiegł końca prowadzony przez Komisję Europejską proces wyrażenia zgody na używanie flagi Unii Europejskiej na certyfikatach The Global Language System.

W trakcie postępowania badano zgodność standardu certyfikacji TGLS z wytycznymi Rady Europy dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji językowych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Zgoda Komisji Europejskiej potwierdza jego uznawalność w całej Unii a jednocześnie znaczącym krokiem w kierunku jeszcze większej popularyzacji Certyfikatów TGLS.

I am pleased to announce the completion of the process to obtain permission from the European Committee to use the emblem of the European Union flag on The Global Language System certificates.


The process involved an assessment of the compliance of TGLS certification with the Council of Europe’s guidelines concerning the improvement of qualifications in the European Union as well as the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).


The Council of Europe approval is a significant step in the development and status of TGLS certificates.

Michał Basta

Prezes Zarządu
Chairman of the Board