Certyfikaty TGLS są zgodne z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy. Dlatego też otrzymaliśmy zgodę na umieszczenie logo Europass na naszych certyfikatach. Ten znak potwierdza nasze starania o jak najlepsze wprowadzenie w życie wytycznych unijnych dotyczących uczenia się języków obcych.