w maju 2012 w Smykowie 20 osób w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło do egzaminu The Global Language System z języka angielskiego i niemieckiego. Gratulujemy wszystkim uzyskanych certyfikatów. Egzamin był potwierdzeniem uzyskanych kompetencji językowych opanowanych na szkoleniu.