60 uczestników i uczestniczek w dniach 13 – 15 grudnia 2012 przystąpiło do egzaminu The Global Language System z miejscowości: Tereszpol, Zaburze, Pszczela Wola oraz Gorajec.

Egzamin TGLS Academic English Language Certificate służył jako narzędzie pomiaru przyrostu wiedzy w projekcie unijnym.