W  marcu 2013 w Rzeszowie i Przemyślu odbył się Egzamin TGLS  w ramach projektu: „Cisco – energia kompetencji w usługach informatycznych” Wszyscy uczestnicy egzaminów testowali swoją wiedzę w zakresie ogólnego języka angielskiego sprawdzanego w następujących częściach:

  • gramatyka i słownictwo (grammar & vocabulary)
  • czytanie (reading)
  • słuchanie (listening)
  • pisanie (writing)
  • mówienie (speaking)