W ramach oceny postępów szkolenia języka angielskiego został przeprowadzony egzamin TGLS dla 96 uczestników projektu unijnego. Osoby te reprezentowały różne poziomy znajomości językowej, ale z uwagi na progresywny charakter egzaminów TGLS nie musieli być dzieleni wg tego kryterium.