Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadzi badania struktury kompetencji na rynku pracy. Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy.
W prezentacji najnowszych wyników badań udział wziął wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

W świetle badań Bilans Kapitału Ludzkiego rok 2013 był rokiem utrzymującego się wysokiego bezrobocia oraz topniejącej liczby firm i instytucji szukających ludzi do pracy. Jednocześnie na aktywną politykę rekrutacyjną wpływały te same czynniki, co w latach ubiegłych. Największy wpływ na gotowość zatrudnienia nowych pracowników miał poziom rozwoju firmy, wielkość firmy – im większa firma, tym większe potrzeby zatrudnieniowe oraz niezadowolenie z kompetencji aktualnie zatrudnionych pracowników. Był to również rok, w którym firmy napotkały na większe niż w poprzednich latach problemy podczas poszukiwania pracowników spełniających ich wymagania.

Podczas dyskusji panelowej „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” wiceminister Paweł Orłowski przedstawił informacje na temat wsparcia kapitału ludzkiego z funduszy europejskich. – W latach 2007-2013 na ten cel  przeznaczone było około 10 mld euro. Wsparcie kierowane było na obszar:  zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia. W projektach z Programu Kapitał Ludzki udział wzięło ponad 6,7 mln osób, a więc ok. 17 proc. wszystkich Polaków.  Efekty tych działań prezentujemy na stronie internetowej www.efs.gov.pl/efekty

Wiceminister dodał, że na lata 2014-2020 Polska będzie miała do wykorzystania ponad 82,5 mld euro, z czego prawie 13,2 mld euro będzie przeznaczone na rozwój zasobów ludzkich. Środki będą dostępne w krajowym Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych. 

Uczestnicy panelu rozmawiali również na temat sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. –Głównym celem działań z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie dopasowanie programów kształcenia realizowanych na uczelniach do istniejących w kraju potrzeb społeczno-gospodarczych. W tym kontekście, uczelnie wykorzystując środki EFS będą mogły wyposażać studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje miękkie potrzebne w przyszłej pracy oraz postawy przedsiębiorcze. Wspierana będzie realizacja studiów o profilu praktycznym, tym studiów dualnych, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów. Ze środków EFS planowane jest również kontynuowanie działań w formie zamawiania kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

 

Źródło: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_wyniki_badan_260514.aspx