W ramach oceny postępów szkolenia języka angielskiego został przeprowadzony egzamin TGLS dla 80  uczestników projektu unijnego  (działanie 9.6.2 w Małopolsce). Egzamin ten w sposób obiektywny weryfikował wiedzę uzyskaną przez uczestników w trakcie 180-godzinnego szkolenia językowego.