Zapoznaj się z nowymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury

 

Zobacz wytyczne