W październiku 2015 został przedstawiony nowy projekt ustawy o VAT, która może wejść w życie od Nowego Roku.

W treści ustawy nie pojawił się zapis (jak to było do tej pory) mówiącego o zwolnieniu nauki języków obcych z VATu. W praktyce oznacza to, że w dniu wejścia ustawy usługi językowe (szkolenia, egzaminy itp) będą musiały doliczyć do ceny 23% VATu. Spowoduje to wzrost cen kursów językowych i egzaminów i zmniejszy dostępność do nauki języków obcych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych – PASE prowadzi kampanię „Nie dla Vat”. Na stronie internetowej http://www.niedlavat.pl/ można złożyć swój elektroniczny podpis pod petycją sprzeciwiającą się planowanym zmianom.