Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) powstał jako projekt unijny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W ramach tego projektu nadawany był bezpłatnie instytucjom szkoleniowym, które posiadały siedzibę lub oddział w województwie małopolskim. Znak Jakości pierwotnie był nadawany instytucjom szkoleniowym, które chciały realizować pilotażowy program bonów szkoleniowych wydawanych na szkolenia przesz WUP w Krakowie w ramach pilotażu podmiotowego finansowania kształcenia. Aby otrzymać znak jakości instytucja musi realizować szkolenia zgodnie ze wszystkimi standardami opracowanymi przez zespół ekspertów współpracujących z WUP. Każda instytucja musi wdrożyć wszystkie standardy i organizować szkolenia zgodnie z nimi przez min. pół roku przed przystąpieniem do audytu. W ramach audytu prowadzonego przez niezależną firmę audytorską realizowane są:

  • spotkania z kadrą szkoleniową,
  • z dyrekcją,
  • kierownikiem metodycznym,
  • pracownikami administracyjnymi
  • oraz telefonicznie z wybranymi przez audytora klientami.

Dodatkowo w ramach audytu odbywa się obserwacja zajęć oraz zapoznanie z dokumentacją instytucji szkoleniowej. Należy przedstawić audytorowi zarówno dokumentację bezpośrednio związaną z prowadzonymi szkoleniami, takie jak dziennik, lista obecności, umowa z klientami; jak i związane pośrednio z usługą szkoleniową – na przykład: stronę internetową, materiały reklamowe oraz dokumenty związane z zatrudnianiem i szkoleniem kadry dydaktycznej.

WUP w Krakowie współpracował również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przy tworzeniu Bazy Usług Rozwojowych. Po jej uruchomieniu Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych znalazł się na liście certyfikatów, które potwierdzają jakość organizowanych szkoleń przez instytucje. Firmy posiadające ten znak jakości mogą ubiegać się o wpis do BUR, a co za tym idzie o dotacje unijne na prowadzone szkolenia.

Jeżeli interesuje Państwa uzyskanie znaku jakości MSUES, to proszę również zapoznać się z ofertą Fundacji The Global Language System, której znak jakości TGLS Quality Alliance również został pozytywnie zweryfikowany przez PARP i jest tak samo jak MSUES na liście certyfikatów, które instytucje szkoleniowe muszą posiadać, aby móc uzyskać wpis do BUR. Znak Jakości TGLS Quality Alliance przyznawany jest na 3 lata instytucjom szkoleniowym, które pozytywnie przejdą proces samooceny oraz audyt w siedzibie instytucji. Co ważne, instytucje nie muszą być posiadać siedziby lub oddziału w województwie małopolskim. Mogą go uzyskać instytucje z całej Polski.