Znak Jakości Pearson Assured został stworzony na usługi szkoleniowe przez Wydawnictwo Pearson. Znak ten odnosi się głównie do szkoleń językowych ponieważ wszystkie informacje o standardach są dostępne wyłącznie w języku angielskim, co może utrudniać zapoznanie się z nimi formom specjalizującym się w innych dziedzinach usług szkoleniowych.

Proces uzyskania znaku jakości Pearson Assured jest zaprezentowany w kilku krokach. Pierwszym krokiem jest kontakt z lokalnymi reprezentantami, którzy pokierują procesem oceny. Można się też upewnić i doradzić, czy jest to właściwy znak jakości dla danej instytucji szkoleniowej, aby firma była w stanie spełnić wymogi i uzyskać certyfikat.
Po zakończeniu procesów doradczych należy zapoznać się z przewodnikiem po standardach Pearson Assured oraz dokumentami związanymi z polityką przyznawania i utrzymania znaku. Są tam opisane wszystkie wytyczne, które należy spełnić, aby móc uzyskać znak jakości.

Badane obszary:

  • Zarządzanie organizacją (Managing the Organisation)
  • Zadządzanie nauczaniem (Managing Learning)
  • Zarządzanie ocenianiem (Managing Assessment)

Po pozytywnym przejściu kontroli instytucji nadawany jest znak jakości na 1 rok, natomiast Pearson zabezpiecza sobie możliwość ponownych audytów kontrolnych w okresie posiadania znaku jakości oraz odebrania go w przypadku niestosowania standardów.

Jeżeli prowadzicie Państwo szkołę językową lub zajmujecie się głównie prowadzeniem szkoleń językowych, to jakość prowadzonych szkoleń, również pod względem uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, możecie Państwo potwierdzić poprzez uzyskanie znaku jakości TGLS Quality Alliance. Znak ten zapewnia wykorzystanie adekwatnych standardów jakości do prowadzonych szkoleń językowych.