Fundacja VCC z Lublina stworzyła Znak Jakości VCC (Vocational Competence Certificate). Organizacja ta zajmuje się certyfikacją w różnych zawodach. Status akredytowanej Akademii Edukacyjnej umożliwia wpis do Bazy Usług Rozwojowych.
Kto może się ubiegać o status Akademii:

  • instytucje prowadzące działalność szkoleniową,
  • szkoły zawodowe (zasadnicze i technika),
  • zrzeszenia pracodawców,
  • regionalne instytucje rynku pracy,
  • placówki kształcenia ustawicznego,
  • przedsiębiorstwa, instytucje, firmy i inne jednostki organizacyjne po przejściu akredytacji.

Aby otrzymać status Akademii należy wypełnić zgłoszenie oraz przejść pozytywnie proces audytu w siedzibie firmy, który ma na celu sprawdzenie spełnienia przez daną instytucję szkoleniową kryteriów jakościowych.
Badane są 4 obszary działalności:

  • zarządzanie organizacją,
  • kompetencje kadry
  • świadczenie usług edukacyjnych,
  • infrastruktura

Warunkiem koniecznym do otrzymania statusu jest podpisanie umowy licencyjnej na prowadzenie Akademii Edukacyjnej oraz opłacenie szkolenia min. jednego trenera. Umowa na prowadzenie Akademii podpisywana jest na 1 rok. Instytucja po pozytywnym przejściu procesu oceny zobowiązuje się do szkolenia w oparciu o materiały szkoleniowe kolportowane przez VCC.

Jeżeli chcecie Państwo znaleźć się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, może warto też rozważyć ofertę Fundacji TGLS, właściciela Znaku Jakości TGLS Quality Alliance. Znak ten jest przyznawany instytucjom szkoleniowym spełniającym standardy tego znaku.