Informujemy, że 30 maja w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla nowych Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS.

Na szkoleniu poruszane są kwestie:

– rodzajów dostępnych egzaminów i ich specyfikacji (wersje komputerowe i papierowe),

– realizacji szkoleń zakończonych egzaminem,

– przebiegu egzaminu;

– procedur bezpieczeństwa;

Treści prezentowane na szkoleniu mogą okazać się przydatne dla osób piszących projekty, koordynatorów realizujących projekty, osób dedykowanych w Ośrodkach Egzaminacyjnych do pełnienia funkcji Koordynatora sesji oraz Egzaminatorów TGLS.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby przeszkolić dodatkowych pracowników prosimy o kontakt.

Informujemy osoby, dla których termin lub lokalizacja nie są dogodne, że planujemy również szkolenie w Warszawie w drugiej połowie czerwca.