W procesie certyfikacyjnym ocenie poddany jest stopień opanowania 5 umiejętności językowych:

 1. znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
 2. rozumienie czytanego tekstu
 3. rozumienie ze słuchu
 4. umiejętność pisania
 5. mówienie

Każda z powyższych umiejętności oceniana jest punktowo w przedziale od 0 do 90 punktów. Wynik całościowy zawiera się zatem w przedziale od 0 do 450 punktów.

Poziom trudności egzaminów TGLS

Poziom trudności testu jest progresywny. Kandydat otrzymuje na początku pytania z poziomów najniższych, a w miarę pisania testu przechodzi przez kolejne poziomy zaawansowania. System przerywa test gdy kandydat popełni określoną ilość błędów. Taka konstrukcja egzaminu sprawia, że poziom trudności testu odpowiada umiejętnościom i możliwościom językowym kandydata. Eliminuje również zagrożenie wybierania przez kandydata poprawnych odpowiedzi w sposób losowy na zbyt trudnych dla niego poziomach zaawansowania.

Prezentacja wyników

Uzyskane wyniki prezentowane są w dwóch postaciach:

 • Wynik całościowy,
  przedstawiony za pomocą sumy wszystkich uzyskanych punktów w skali od 0 do 450, oraz odpowiadającego im poziomu zaawansowania od A1 do C2 – zgodnie ze skalą oceny kompetencji językowych Rady Europy
 • Wynik cząstkowy,
  przedstawiony jest za pomocą graficznego wykresu i zawiera informację o poziomie opanowania każdej sprawności językowej w przedziale od A1 do C2 – zgodnie ze skalą Rady Europy

Nie można go nie zdać!

Egzaminu nie można nie zaliczyć – jest on tak skonstruowany aby jak najdokładniej pokazywać aktualny poziom opanowania wszystkich umiejętności językowych przez kandydata.