Certyfikaty międzynarodowe:

Testowane kompetencje językowe:

  • znajomość gramatyki i słownictwa,
  • rozumienie tekstu czytanego,
  • rozumienie ze słuchu,
  • pisanie,
  • mówienie.

Rodzaj certyfikatu Cena

General English Language Certificate
DIRECT Test of English

Ogólny język angielski (General English)

400 zł*

Work Communication English Language Certificate

Komunikacja w środowisku pracy (Business English)

450 zł*

Zertifikat Deutsch
DIRECT Deutschtest


Ogólny język niemiecki

400 zł*

Certificat de Français


Ogólny język francuski

490 zł*

Polish for Foreigners Certificate


Język polski jako język obcy

400 zł*

 
 


* Podane ceny jednostkowe egzaminów dotyczą sesji grupowych przeprowadzonych w autoryzowanych Ośrodkach Egzaminacyjnych w mieście wojewódzkim w wyznaczonym przez dany ośrodek terminie.

W przypadku indywidualnych terminów oraz egzaminów na terenie innych lokalizacji cena może być inna i uwzględniać będzie ewentualne wyższe koszty organizacyjne.