Egzamin TGLS jest stosowany do weryfikacji stopnia znajomości języka angielskiego przed rozpoczęciem szkolenia (‘na wejście’) jak i postępów poczynionych w trakcie szkolenia po jego zakończeniu (‘na wyjście’).  W zależności od potrzeb i założeń projektowych struktura testu pozwala na założenie większych postępów beneficjentów w niektórych sprawnościach językowych i ich zmierzenie pod koniec szkolenia np. większego podniesieniu kompetencji języka mówionego w stosunku do opanowania umiejętności pisania jeśli takie są cele projektu. Otwarta struktura egzaminu TGLS nie wymaga minimalnej ilości godzin szkoleniowych zanim egzamin może być zdawany.

Dlaczego TGLS?

Certyfikaty językowe TGLS określają wiedzę na konkretnym poziomie zaawansowania od A1 do C2.

Terminy i czas oczekiwania

Rejestracja kandydatów na egzamin odbywa się na 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Czas oczekiwania na wyniki oraz certyfikat trwa maksymalnie 2 tygodnie. Cały proces certyfikacji może zatem trwać nie dłużej niż 1 miesiąc.

W przypadku projektów szkoleniowych zakończonych egzaminem TGLS, krótki okres oczekiwania na certyfikaty ułatwia zakończenie projektu i skompletowanie dokumentacji koniecznej do jego rozliczenia w krótkim czasie.