Wszystkie egzaminy TGLS ® oraz testy  językowe TGLS ® jako egzaminy międzynarodowe opierają się w swej ocenie kompetencji językowych o skalę CEFR stworzoną przez Radę Europy. Poniżej w załączniku opis poszczególnych testowanych przez system TGLS kompetencji językowych w odniesieniu do skali CEFR.

Poziomy sprawności językowej TGLS w odniesieniu do CEFR_2015

 

Rejestracja osób indywidualnych

Aby zapisać się na egzamin należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do wybranego przez siebie Ośrodka Egzaminacyjnego.

Rejestracja na egzamin TGLS – formularz

 

Specjalne udogodnienia

Osobom, które posiadają orzeczenie lekarskie umożliwiamy uczestnictwo w egzaminie zgodnie z zasadami specjalnych udogodnień. Aby otrzymać specjalne udogodnienia należy wypełnić poniższy formularz i przekazać go razem z orzeczeniem lekarskim do Ośrodka Egzaminacyjnego TGLS najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

Wniosek o przyznanie specjalnych udogodnień

Film instruktażowy przeznaczony dla uczestników egzaminu międzynarodowego The Global Language System. Filmik prezentuje jak wygląda platforma testowa oraz opisuje poszczególne części egzaminu.